Info

Avtošola Prometne šole Maribor
Preradovičeva 33, 2000 Maribor
Tel.: 02/42-94-140 ali

Damir Kranjc Damir Kranjc
Tel.: 031/657-785
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Izbris kazenskih točk

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže štiri in ne preseže 17 kazenskih točk, (voznik začetnik pa ne preseže šest kazenskih točk) zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk (Ministrstvo za pravosodje), ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO

KOMU JE NAMENJEN:
• Vozniku, ki je pridobil kazenske tocke zaradi prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi
KDO SE MORA UDELEŽITI
(napoti ga sodišče ali zdravnik po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu)
• voznik, ki mu je izrecena sankcija prenehanja veljavnosti VD ali odvzema VD
• voznik, ki je zaprosil za odložitev izvrševanja sankcije prenehanja veljavnosti VD (napoti ga sodišce ali zdravnik po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu)
• voznik, ki mu je izrecena sankcija prenehanja veljavnosti VD ali odvzema VD
• voznik, ki je zaprosil za odložitev izvrševanja sankcije prenehanja veljavnosti VD

KDO SE LAHKO UDELEŽI (prostovoljno):
Voznik, ki ima v evidenci 4 kazenske tocke do vkljucno 17 kazenskih tock pridobljenih zaradi prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ...(vozniku se v tem primeru enkrat v treh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske tocke)

TRAJANJE:
• Trajajo v obsegu 12 pedagoških ur teoreticnega dela in 6 pedagoških ur prakticnegadela v obliki vadbe varne vožnje

VSEBINA:
Program izobraževanja in usposabljanja je za varno vožnjo obsega:
• teoretični del (12 ur); predavanja na temo prometa in psihologije prometa in
• praktični del (6 ur); vadbo varne vožnje.
Teoretični del se mora izvesti v obliki predavanj, ki na dan ne smejo presegati več kot 4 ure. Torej v praksi pridemo 3 krat na predavanja in enkrat na trening varne vožnje.

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA:
Za uspešno dokončanje izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, mora biti tečajnik prisoten na celotnem izobraževanju. Na izobraževanju ni preverjanja znanja.
Po končanem usposabljanju vam izdamo potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga posredujemo tudi na Mninstrstvo za pravosodje.